/
/
Кметът на Община Поморие Иван Алексиев участва в 33-ото Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/, като председател на комисията за провеждане на избора за нови членове на Управителния съвет и Контролния съвет на Сдружението.

В работата на най-голямата и авторитетна обществена организация у нас се включиха 364 делегати от 207 общини, сред които и председателят на Общински съвет Поморие Адам Адамов. Кметът на Велико Търново Даниел Панов бе преизбран за втори мандат начело на Управителния съвет на НСОРБ. Петчленният Контролен съвет на НСОРБ ще работи под председателството на кмета на община Разград Денчо Бояджиев.

НСОРБ е официалният представител на местната власт в 261 междуведомствени органи – консултативни съвети, комитети за наблюдение, комисии, работни групи и др. Активността на Сдружението в рамките на законодателния процес бе откроена като една от важните заслуги на изтеклия мандат. Само през 2019 г. от името на общините са депозирани становища по над 30 законопроекта. Експертните екипи вземат активно участие в работата на консултативни органи към различни институции и партнират с комисиите в Народното събрание.

Акцент в преговорите с МРРБ остава продължаването на Националната програма за енергийна ефективност, подчерта в експозето си Даниел Панов и открои, че това е съвместното усилие на местната и централната власт, което е най-високо оценено от всички граждани, възползвали се  от възможността за саниране.

Сред приоритетните промени за следващия мандат, които ще имат сериозно отражение в работата на общините, са развитие на междуобщинските отношения и новата формула за усвояване на средства от ЕС.