Информационен ден за безвъзмездни европари в Стара Загора
Информационен ден за безвъзмездни европари в Стара Загора / netinfo
Информацинен ден относно възможностите за финансиране на проекти за развитие на конкурентноспособността се провежда в Стара Загора. Форумът е по Оперативна програма “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” за периода 2007 – 2013 година.

Програма е една от седемте оперативни програми , които са съфинансирани от Структурните фондове на Европейския съюз след присъединяването на България. Програмата действа на територията на цялата страна и е финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет.

“Общата цел на проекта е развитие на динамична икономика, конкурентноспособна на европейския и световен пазар.” Това заяви ръководителят на екипа, който представя приоритетните оси на Оперативната програма и началник на отдел “Координация на програми” към министерството на икономиката и енергетиката Андрей Лалов. Той ще представи четири схеми за безвъзмездно финансиране на малките и средни предприятия.

“Това са сравнително нови за България схеми, но смятаме, че те ще се приемат добре. Все още бизнесът няма културата да планира дългосрочно и този начин на изразходване на публичните средства е иновация за страната ни”, допълни още Андрей Лалов.

Четирите схеми, които ще бъдат представени са на стойност близо 100 милиона евро и са отворени за кандидатстване по тях. Средствата за втората фаза от програмата са 35 милиона евро за малките и средни предприятия и още 35 милиона за големи фирми.

В период от три месеца трябва да бъде направена оценка на кандидатите и към средата на април следващата година ще се сключат договорите с одобрените предприятия.

Лектори са експерти от Управляващия орган на Оперативна програма “Конкурентноспособност” към Дирекция “Европейски фондове на конкурентноспособност” на министерството на икономиката и енергетиката, както и експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предпри ятия.

Стара Загора е част от националната обиколка на Информационния ден. След града на липите, Оперативната програма “Развитие на конкурентноспособността” предстои да бъде представена и в Хасково, Пловдив, Благоевград и ще завърши на 7 ноември в София.