фелдшери
фелдшери / СМФБМБ
Те призовават за извънреден конгрес и отделяне в самостоятелна съсловна организация
За извънреден конгрес на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи настояват фелдшери от цяла България. Те обявиха провелия се на 11 януари в столицата Пети конгрес на Асоциацията за нелегитимен и обвиняват ръководството в лицето на председателя Милка Василева, че техни представители нито са били уведомени, нито са били поканени, нито са присъствали на провеждането му.
 
Това стана ясно на провелата се през почивните дни в Стара Загора Национална работна среща на членовете на Сдружението на Фелдшерите/Лекарските асистенти в България.
 
Председателят на организацията Александър Александров обяви още, че ще сезира ДАНС и прокуратурата за финансови нарушения в БАПЗГ и ще настоява за подробен отчет как и за какво са били харчени средствата от членски внос. Асоциацията съществува повече от 15 години , а членската й маса наброява над 50 хиляди практикуващи медицински специалисти в цялата страна.  Говорим за милиони левове, подчерта Александров.
 
Ръководството на СМФБМБ обясни още, че председателят на БАПЗГ Милка Василева официално е била поканена на срещата в Стара Загора, за да отговори на многобройните въпроси на фелдшерите. Тя обаче е отказала да присъства и е оторизирала медицинската сестра Ваня Георгиева, която е регионален координатор за Стара Загора на БАПЗГ.   За съжаление госпожа Георгиева не отговори конкретно на нито един от въпросите, свързани с дейността и отчетността на БАПЗГ.
 
Фелдшерите са недоволни, че членуват в БАПЗГ принудително по силата на Закона за съсловните организации и плащат членски внос, който буквално се удържа от заплатите им, без да го желаят. Те са правили многократни опити да напуснат организацията, но на практика това ги лишава от правото им да практикуват професията си.
 
Фелдшерите настояват за промяна на законодателството и обособяването им в самостоятелна легитимна структура, която да защитава интересите на професията, да се грижи за професионалното им развитие, да осигурява адекватно обучение и реализация. Нуждите на професията фелдшер не са защитени от БАПЗГ, смятат те.
 
Срещата в Стара Загора приключи с решението за обща декларация, която да бъде внесена до БАПЗГ за нов конгрес