Потреблението на ток е скочило.
Потреблението на ток е скочило.
Потребителски въпроси, теми от сферата на клиентското обслужване, въпроси свързани с поддръжка на мрежата в района, работата на аварийните екипи и др., бяха сред обсъжданите теми на изнесените срещи на представители на EVN България с клиенти в с. Ягода (общ. Мъглиж) и с. Копринка (общ. Казанлък). Бяха обсъдени важни за клиентите въпроси, касаещи обслужването по райони.

Срещите с клиенти са в рамките на инициативата „EVN при Вас“, която включва посещения на място от експерти на дружеството по общини и кметства, основно в малки населени места.
 
Посещенията имат за цел провеждане на отворена за всички дискусия по теми от интерес за клиентите. Срещите се организират както по инициатива на EVN България, така и по покана от страна на местни организации, кметства или обществени посредници.
 
До момента са проведени изнесени срещи в над 80 малки населени места.