/ МОСВ
Експерти на РИОСВ - Стара Загора са извършили спешна проверка в ТЕЦ „Брикел“, при която е установено, че от централата се изпускат нерегламентирано емисии през покрива на котелен цех.

Освен това нарушение на комплексното разрешително, е констатираната работа на високия комин, който може да работи само при спиране и пускане на котлите и при аварийни ситуации. Такива към момента на проверката не са обявени от оператора.

Брикел
МОСВ


За установените две нарушения от РИОСВ - Стара Загора са съставили два акта на оператора, като санкцията може да бъде от 10 000 до 500 000 лева.

Проверката на екоинспекторите е  разпоредена от ресорния министър Емил Димитров. Той посети гълъбовския район, където бе установено нерегламентирано изпускане на неорганизирани емисии от прозорците на сградата на централата и от високия комин на „Брикел“ ЕАД.

Констатираното замърсяване на атмосферния въздух министърът е документирал със снимков и видеоматериал от 24 и 25 април.

Брикел
МОСВ


Превишенията на нормите по показател серен диоксид в Гълъбово се случват в събота и неделя, сочи анализ на данните в Националния координационен център  към МОСВ.

Последно превишения са констатирани на 11 и на 17 април.
 
МОСВ