сграда АГ
сграда АГ / DarikNews.bg
Какво ще е бъдещето на сградата на бившия АГ-комплекс, има ли частни интереси и апетити и дали крайната цел не е продажбата на стойност в пъти по-ниска от пазарната?

За отговори на тези въпроси от Министерство на здравеопазването-принципал на сградата, настояват от Демократична България-Стара Загора и очакват да станат ясни намеренията за бъдещото предназначение на емблематичната постройка.

Бившият АГ - комплекс е собственост и се стопанисва от УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ - АД и на практика държавата се явява принципал като притежава повече от две трети от капитала на дружеството, припомнят от ДБ-Стара Загора.

Към настоящия момент сградата е  оставена да се руши и не се стопанисва добре-няма назначена охрана,  видеонаблюдение и опити за съхраняване на държавното имущество. От друга страна,  адекватното стопанисване на сградата представлява голяма финансова тежест за УМБАЛ  „Проф. д-р Стоян Киркович“-АД.   

В своя позиция, от партията припомнят, че през юни миналата година на сесия на Общински съвет, на база предварително съгласуване със Съвета на директорите и ръководството на болницата, е прието да се сключи сделка между Община Стара Загора и УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ - АД на обща стойност 6,5 млн. лв., с която:

-Община Стара Загора придобива сградата на бившия Акушеро – гинекологичен комплекс, заедно с оборудването, в замяна на което:

-УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“  - АД придобива земята върху, която е построена Университетската болница, като в момента е само с отстъпено право на строеж.

-Погасява всички натрупани дължими местни данъци и такси към Общината, в размер на над 2 млн. лв.

На Общото събрание на акционерите на болницата обаче, сделката не е приета, след като представителите на държавата, са гласували с „въздържал се“. 

Ние от Демократична България – Стара Загора считаме, че гражданите на Стара Загора и областта са лишени от възможността сградата да бъде пълноценно използвана в обществен интерес, предвид затрудненията на пациентите и настоящата ситуация. Перманентното, продължаващо разрушаване на сградата и тенденциозната безстопанственост водят до значително намаляване на стойността й.

Обезценяването й към момента е близо 30% или 2 млн. лв., което е реална загуба на държавно имущество
“, е записано в разпространената позиция на ДБ-Стара Загора.