До момента в цялата страна са приети 435 000 данъчни декларации.
До момента в цялата страна са приети 435 000 данъчни декларации. / netinfo
От днес започва подаването на годишни данъчни декларации от физически лица. Поради промени в законодателството от 2019 година, декларации по чл.50 от ЗДДФЛ за деклариране на доходи получени през 2018 г. от физически лица, включително и еднолични търговци, се подава в срок от 10 януари до 30 април.

Декларацията може да се подаде по електронен път с персонален идентификационен код /ПИК/ или с електронен подпис, чрез лицензиран пощенски оператор, или на хартиен носител.

Лицата, които подадат ГДД по електронен път до 31 януари, могат да ползват отстъпка 5 на сто от данъка за довнасяне по ГДД, но не повече от 500 лева при условие, че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 март.

От НАП Пловдив съветват лицата преди да подадат годишната данъчна декларация да направят справка с ПИК за наличието на задължения по данъчно-осигурителната си сметка с цел  да установят имат ли право да ползват отстъпката.