сесия
сесия / ФБ
Да бъдат освободени от наем общинските обекти-заведения за хранене, за времето на ограничителните мерки, предлага общинска администрация.

Точката беше представена като допълнителна в дневния ред от секретаря на общината Делян Иванов и беше подкрепена от заседателите в зала.

От името на кмета Живко Тодоров той оттегли и Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора.

По текста имаше множество предложения, последното от които е на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите, направиха се и доста допълнения, но за да сме прецизни с текстовете, кметът предлага точката да се разгледа на декемврийското заседание, посочи мотивите секретарят на общината.