съд Стара Загора
съд Стара Загора / Dariknews.bg, архив
Действията на длъжностните лица от МВР не са фактически по смисъла Админстративно – процесуалният кодекс, а се извършват в изпълнение на регламентирани в закона правомощия. Не са налице основания да се разпореди прекратяване на обжалваните действия.

Това е записано в решение на Административния съд в Стара Загора по повод образувано дело по искане на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията, Варна. То е за прекратяване на неоснователни действия извършвани от длъжностни лица в МВР Стара Загора по повод  блокиране на автомобили по пътя Стара Загора – Хасково, като се иска незабавното им и безусловно освобождаване.

Административен съд – Стара Загора отхвърля искането на Сдружението за прекратяване на неоснователни действия извършвани от длъжностни лица в Министерство на вътрешните работи-Стара Загора.

„След извършената проверка, съдът е установил, че органите на МВР извършват дейностите по чл. 6 от Закона за МВР, в това число тази по т.2 / охранителна/, а именно дейност по опазване на обществения ред и осигуряване безопасността на движението по пътищата в Република България. Съгласно чл. 14, ал.2 , т. 5 от Закона за МВР органите на Областна дирекция на МВР са задължени да осигурят обществения ред при провеждане на мероприятия. От друга страна, според нормата на чл. 165,ал.1 т.1 от Закона за движение по пътищата те контролират спазването на правилата за движение от участниците в движението, а според т. 9 от същата разпоредба могат да създават и временна организация на движението“.

Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба в 3-дневен срок от издаването му пред Върховния административен съд.