58 случая на туберкулоза в Старозагорско

РЗИ
РЗИ
58 случая на туберкулоза са регистрирани в Старозагорска област през изминалата година. От тях 37 са белодробна туберкулоза.
72% от белодробните форми са с бацилоотделяне.

Туберкулозно болни са открити в почти всички общини, като с най-висока заболеваемост е община Гурково – 40,09 на 100 000 души, следвана от община Николаево – 22,28 на 100 000 души.
Нулева заболеваемост за 2016 г. е отчетена в общините Братя Даскалови и Опан.

Засегнато е предимно населението в активна възраст между 20 - 60 г. - 83,8% от всички заболели и над 60 г. - 16,2 %. Всички болни са хоспитализирани.

Обхванати са 270 контактни на белодробна туберкулоза. На всички е проведен кожен туберкулинов тест на Манту. Открити са 42 лица с латентна туберкулозна инфекция.

Общият брой на обхванатите с химиопрофилактика с Римицид през 2016 г. е 272 лица.