433 деца са получили добавка за социална интеграция
433 деца са получили добавка за социална интеграция / Dariknews.bg, архив

През месец декември миналата година Дирекция „Социално подпомагане" Стара Загора е отпуснала 115 месечни помощи на безработни лица в трудоспособна възраст с редовна регистрация в Дирекция „Бюро по труда", лица в нетрудоспособна възраст и лица с трайни увреждания.

Подпомогнати с месечна добавка за социална интеграция са 433 деца за сумата от 14 084,25 лв.

Месечни помощи за деца са получили 9649 семейства за 13557 деца.

От 16 януари в ДСП Стара Загора започна предоставянето на ваучери на месечни помощи за деца отпуснати в натура, според индивидуалните потребности на детето, като за месец декември 2016г. те са в размер на 5982 лв.