акция Видин полиция
акция Видин полиция / МВР
Служители на Изпълнителна агенция по горите са заловили собственик на обект за съхранение и преработка на дървесина, неправомерно маркирал и транспортирал 10 куб. м дървесина. Нарушението е констатирано на 15 юли т. г. при обход в района на гр. Бухово, Столична община, район Кремиковци, съобщават от ИАГ.

При извършената проверка горските служители са установили, че нарушителят не е оправомощен от кмета на общината, както и че извършва маркирането с преотстъпена общинска марка, собственост на Столична Община - район Кремиковци. Същото лице неправомерно е издало превозен билет за транспортирането на дървесината с товарно моторно превозно средство.

Дървесината, превозното средство, общинската марка, превозният билет, както и устройството за издаването на превозния билет са задържани.

За установените нарушения са съставени два акта по Закона за горите.

Проверките по случая продължават.