/ iStock/Getty Images
Местен референдум ще се проведе на 14 ноември в Драгоман.

Гражданите ще отговарят на въпроса "Да управлява и стопанисва ли самостоятелно община Драгоман общинските води, ВиК съоръженията и мрежите изградени на нейна територия?"

Денят за гласуване в общината започва в 7:00 и ще приключи в 20:00 часа.

Правят референдум за златодобива в община Болярово

Право да гласуват на местния референдум имат гражданите на община Драгоман с избирателни права, които имат постоянен или настоящ адрес, когато той е различен от постоянния, на територията на община Драгоман през последните 6 месеца преди насрочването на референдума.

Гласуването се провежда по актуализирани списъци издадени от ГД ГРАО с бяла бюлетина. Бюлетината за произвеждане на местния референдум съдържа един въпрос и възможните отговори - "ДА" и "НЕ", изписани с еднакъв шрифт срещу въпроса.

Гласоподавателят не е длъжен да отговори на въпроса, включен в бюлетината за референдума.
БТА