/ ThinkStock/Getty Images
"Община Болярово възнамерява да проведе местен референдум относно проучванията за метални полезни изкопаеми. Това е единственият начин за спиране на намеренията за златодобив в региона", съобщи кметът Христо Христов.

Голяма част от крайграничната община попада в защитените зони по "Натура 2000", има и множество археологически обекти. Районът е земеделски и с развито животновъдство, а проучванията за залежи биха нарушили екологично чистите производства.

Община Болярово отново се обявява против проучвания за златодобив

"Риск има и за замърсяване на водоизточниците и намаляване на техния дебит. През юли от Министерство на енергетиката е обявена процедура за даване на разрешение за ново находище- "Мамарчево". С това сондажите ще обхванат землищата на 11 населени места, което е половината община", посочи кметът.

През миналата година жители на Болярово организираха протестна подписка, в която се включиха повече от 2300 души. Поводът беше разрешението за проучвания в находище "Иглика", което обхваща землищата на седем села.
БТА