/ ThinkStock/Getty Images
"Община Болярово отново се обявява против проучвания за златодобив и ще използва всички законови процедури да не се допусне разкопаване. Целта е опазването на здравето на хората, околната среда и културните ценности", съобщи пред журналисти зам.-кметът Нина Терзиева.

По думите й, на 20 юли тази година в "Държавен вестник" е обявена процедура за даване на разрешение за ново находище - "Мамарчево". С него сондажите вече ще обхванат землищата на 11 населени места в крайграничната община.

До момента от фирмата, която има разрешително, не са уведомили местната власт за намеренията си и не са съгласували бъдещите си действия. От кметската управа са изпратили и 26 запитвания по Закона за достъп до обществена информация до различни държавни институции.

"Поискали са да им бъдат предоставени документи за планираните от Министерството на енергетиката проучвания на залежите", каза още Терзиева. През миналата година жители на Болярово организираха протестна подписка, в която се включиха повече от 2300 души. Поводът беше разрешение за проучвания в находище "Иглика", което обхваща землищата на 7 села.
БТА