/ / / iStock/Getty Images
Университетът започна приема на документи от днес до 9 септември
Университетът за национално и световно стопанство започна приема на документи за всички специалности в образователно-квалификационната степен "магистър" от днес до 9 септември, включително, съобщиха от пресцентърът на у(ебното заведение.

Кандидат-магистрите могат да подават документи електронно чрез сайта на университета, на място в Центъра за прием на документи в УНСС и в Регионалния център за дистанционно обучение в Хасково.

През учебната 2021-2022 година университетът предлага 88 специалности от пет професионални направления - "Икономика", "Администрация и управление", "Политически науки", "Обществени комуникации и информационни науки" и "Социология, антропология и науки за културата".

Разкрити са нови магистърски програми, съобразени с изискванията на бизнеса - Количествени финанси, Комуникационен мениджмънт, Дигитални маркетингови стратегии, Търговия, Дипломация и стратегически анализ на български и английски език, Цифрово управление и администрация, Управление и контрол на обществените поръчки, Бизнес логистика и вериги на доставките.

Приемът за всички специалности в образователно-квалификационна степен "магистър" е с конкурс по документи и/или с полагането на конкурсен изпит в електронен формат или онлайн. За тях може да се кандидатства както срещу заплащане, така и по държавна поръчка. Магистърските програми са в редовна и дистанционна форма и с различен срок на обучение - два, три и четири семестъра. Предвидена е възможност за учене и работа при всички форми на обучение.