/ iStock/Getty Images
Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) е установила, че липсва проект за изпълнение на бъдеща 25-етажна сграда до УНСС, заради чието строителство е затворена ул. "Осми декември" в район "Студенстски град". Още на 11 юни ДНСК е сезирала Върховната административна прокуратура с предложение да протестира издадените от главния архитект на Столична община две разрешения за строеж за "Укрепване на изкоп и изкопни работи". Обектът се състои от два парцела, поради което има и две разрешения. Това съобщи за БТА Диана Русанова от ДНСК.

Манолова внася сигнал за строеж в Студентски град и затворена заради него улица

При проверки от служителите на РДНСК София е установено, че издадените от главния архитект две разрешения за строеж за изкоп не са издадени в условията на Закона за устройство на територията (ЗУТ). В частта от закона, която се отнася до издаването на разрешения за строеж за отделни етапи, се изисква те да могат да се изпълняват и използват самостоятелно. Разрешеното изпълнение на изкопи не представлява самостоятелен строеж по смисъла на ЗУТ, посочват от ДНСК.

Разрешаването на изкопи и укрепителни работи винаги е съпроводено от проект за изпълнение на сграда. В този случай такъв проект липсва, посочват от ДНСК.

ДНСК е издала на 13 януари заповед за спирането на всички видове строителни дейности на обекта с изключение на укрепителните, които се налагат заради свличане на земни маси в изкоп с дължина около 25 - 30 метра заедно със строителната ограда и част от тротоара по ул. "8 декември". Виновните са били глобени. Със същата заповед е наредено "незабавно да бъдат предприети действия по преработка на инвестиционните проекти, така че да не се засягат имоти общинска собственост". До настоящия момент не са установени действия в тази посока, посочват от ДНСК. С няколко писма от юни т.г. ДНСК е изискала изпълнението на преработката на проектите от главния архитект на СО и от възложителя на строежа.