/ Топлофикация София ЕАД
Най-посещаваният клиентски център на "Топлофикация София", в централното управление, вече предлага цифрова система за улеснено обслужване и избягване на образуване на опашки.

Новата система ще оптимизира процесите на работа с клиенти и същевременно ще облекчи натовареността на служителите. Системата функционира без отпечатване на номера на хартия, а чрез повикване на клиентите по получения номер или заявено име, съобщиха от дружеството.

Технологията на работа е съобразена с околната среда, като напълно елиминира използването на хартия. Различни бутони за предварително вградените функции ще позволят на потребителите да изберат различни услуги според повода за посещението си и информацията, от която се интересуват.

Изключителната гъвкавост на системата прави възможно постигането на висока степен на удовлетвореност в клиентите и минимализиране на неприятното чакане на опашки.

Освен оптимизиране на процесите в информационния център за обслужване на клиентите, внедряването на системата ще осигури дигитална база данни от поводите за посещенията им и необходимостта от предоставяне на допълнителна информация по възникналите въпроси.

Това е първият клиентски център с внедрена система, като се планира въвеждането ѝ във всички останали до излизането на изравнителните сметки за отоплителния сезон.

Въвеждането на системата е част от стратегията на дружеството за дигитална трансформация и управление на процесите, началото на която бе поставено през 2020 г. с внедряването на интегрираната информационна система ERP SAP.

Развитието на системата, възможността за надграждане на функциите и обвързването ѝ с уебсайта на дружеството, предвижда клиентите да могат да заявяват отдалечено своя номер за обслужване чрез мобилно устройство, като получават приблизителен час за обслужване, без да се налага изчакване на опашка.