/ iStock/Getty Images
Столичната община организира събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Отпадъците ще се приемат в мобилен събирателен пункт в районите „Искър“ и „Панчарево“ на 8 юли. Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община. 

От 8:30 ч. до 11:30 ч. пунктът за район „Искър“ ще бъде разположен на бул. „Кръстю Пастухов“ № 18, пред районната администрация.

Пунктът за Панчарево ще бъде разположен от 12:30 ч. до 15:30 ч. на ул. „Самоковско шосе“ № 230, пред районната администрация. 

Безвъзмездно ще се приемат живак и уреди, съдържащи живак - живачни термометри, прекъсвачи и други подобни, лакове и бояджийски материали, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, фармацевтични продукти - лекарства с изтекъл срок на годност. 

Универсалният телефонен номер за запитвания и заявки 0700 11 750. Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата се прилага успешно от Столичната община от началото на 2012 г.