/ / iStock/Getty Images
Столична община е изготвила Регионално прединвестиционно проучване, което е необходимо условие за финансиране на проекти за изграждане на ВиК мрежа по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020. Това съобщи на пресконференция в Столичната община заместник-кметът по строителство Ирина Савина.

С разработката на проучването е анализирана съществуващата ВиК система, определени са границите на агломерациите на територията на общината и са идентифицирани мерки, целящи постигане на съответствие с директивите на ЕС в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води, посочи Савина. По думите й са изготвени прединвестиционни проучвания за всички територии с дефинирани несъответствия и са разработени инвестиционни проекти в идейна фаза за агломерациите над 10 000 жители. Савина съобщи, че през този програмен период - 2014-2020, допустими за финансиране по ОПОС са агломерации с население над 10 000 жители. Консултантът, изготвял предпроектното проучване, е идентифицирал три такива агломерации - "София - град", "Банкя и "Нови Искър".

Нено Димов: Не се очертава воден режим в други градове (ВИДЕО)


Савина съобщи, че общата стойност на всички проекти, които е необходимо да бъдат реализирани, за да се постигне пълно съответствие с европейските директиви за ВиК мрежата е около 1,3 млрд. лева. Изпълнението на тези проекти ще бъде разделено на два етапа. В етап 1 ще се реализират приоритетни проекти на обща стойност над 350 млн. лв. със средства от ОП

"Околна среда" 2014-2020. Проектите от етап 2 ще се финансират през следващия програмен период с европейски средства и други източници на финансиране, информира заместник-кметът. По думите й в момента 100% от питейната вода на София се пречиства, а 76% от територията на общината е покрита с канализационна мрежа. Според анализите на експертите с реализацията на обектите по ОПОС този процент ще достигне 90%.

Диана Ковачева: В цялата страна има проблем с лошото качество на водата

Ирина Савина каза още, че в последните години размерът на направените инвестиции във ВиК инфраструктурата на Столична община е над 500 млн. лв. Те са вложени в реконструкция и доизграждане на ВиК мрежа в райони, където е построена частично или изцяло липсва. Средствата са от инвестиционната програма на "Софийска вода" АД, от ОПОС 2007 - 2013, Програма ИСПА, ПУДООС и бюджета на СО. За периода от 2009 г. досега са изградени и реконструирани над 400 км ВиК мрежа.
БТА