Снимката е илюстративна
Снимката е илюстративна / Община Враца
Столична община започна модернизация на уличното осветление на 8 столични булеварда между които и участък от Околовръстен път. Общо по проекта ще бъдат подменени 3342 стари конвенционални осветителни тела с нови енергоефективни. Поставят се нови LED осветителни тела, с които се предвижда икономия на електрическа енергия в размер на 2 582 081,52 kWh/годишно. Очаква се и намаление на отделяните в атмосферата вредни емисии на въглероден диоксид (СО2) с 3 046,86 t/год.

Предвидени за рехабилитация и обновяване са участъци от големите столични булеварди.

В рамките на проекта се изпълнява система за автоматизация и управление и дистанционен мониторинг на потреблението на електроенергия.

Предвижда се всички дейности да приключат през октомври 2022 г.

Дейностите се изпълняват по проекта „Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на столична община“, финансиран по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Столична община