/ iStock/Getty Images
Университетът за национално и световно стопанство /УНСС/ въвежда в експлоатация нов учебен корпус, финансиран по проекта "Нов учебен корпус на УНСС в град София", по Оперативната програма "Региони в растеж" 2014-2020. Това съобщиха от ОП "Региони в растеж".

Председателят на Патентното ведомство получи награда за 100 г. УНСС

Постигната е главната цел на проекта: подобряване на качеството на образователната среда в сферата на висшето образование и повишаване на нейната привлекателност сред учащите. Осигурен е равен достъп на групите в неравностойно положение до образователните услуги.

Общата стойност на проекта е 11 706 200.00 лева, от които европейското съфинансиране е 3 824 077.72 лв., националното съфинансиране е 674 837.24 лв., а собственото финансиране е 7 207 285.04 лв.
БТА