/ Столична община
Столична община - Направление „Архитектура и градоустройство” обявява открит международен конкурс за идеен проект по Закона за обществените поръчки с предмет: Пешеходен мост над ул. „Бяла черква“.

Идейният проект следва да предложи обемно-пространствено решение на нова пешеходна връзка, която да свързва на различно ниво от автомобилния трафик двете части на Южния парк по естествен и безпрепятствен начин, спомагайки за увеличаване на пешеходното и велосипедното движение в парковата зона, с което ще се подобри и достъпа на гражданите и гостите на София до зелените територии на града.

Отварят за движение кръгово кръстовище на бул. „Андрей Ляпчев“ и бул. „Кл. Охридски“ в София

С изграждането на новата мостова конструкция и прилежащите зони на практика ще завърши сливането на трите зони: Южен парк - първа част (пространството около НДК), Южен парк - втора част и Южен парк - трета част в едно непрекъснато и мащабно парково пространство, съобщиха от Столична община.

Документацията за участие на български и английски език може да се види и изтегли от раздел „Профил на купувача” на Столична община в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), както и от специално създадения сайт на конкурса - https://peshehodenmost.com.

Крайният срок за подаване на конкурсните проекти е 17:30 часа на 29 септември в Деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство“-София, ул. „Сердика“ № 5, а обявяването победителите ще е на 7 октомври.