/ Столична община
В планината Витоша е направена маркировка на 71.2 км пешеходни маршрути и 100 км вело трасета като част от инициативата за възстановяване на туристическата инфраструктура на планината Витоша, които са реализирани в резултат на споразумението между "София - европейска столица на спорта" и Дирекция Природен парк "Витоша", съобщават от Фондация "София - европейска столица на спорта".

Практическата работа по обновяване и поставяне на нови табелки и знаци е направена под ръководството на изтъкнатия алпинист и преподавател в Националната спортна академия - Дойчин Боянов.

Направена е и карта на велосипедните трасета с подновена или нова маркировка. Поставените табелки и знаци помагат за по-лесното ориентиране на туристите в планината. По този начин е поставено началото на поетапното маркиране на нископланинската обиколна пътека, която обикаля планината по хоризонтал с приблизителна височина между 800 и 1000 метра над морското равнище. Това е една от най-използваните пътеки в планината. Нейното идейно планиране е заложено още в генералния паркоустройствен план от 1955 г., заедно с още две обиколни пътеки, които са среднопланинска обиколна пътека и високопланинска обиколна пътека, информират от фондацията.

В резултат на съвместните дейности между "София - европейска столица на спорта" и Природен парк "Витоша" през тази година също са възстановени единадесет чешми в района на Дендрариума и туристически център "Златни мостове". Обновени са парковата инфраструктура на поляната пред хижа Момина скала и три еко пътеки на планината.