/ iStock/Getty Images
356 кандидати за младши съдии в Софийския градски съд (СГС), от 531 допуснати до участие в конкурса са се явили днес на писмен изпит, съобщиха от съда.

Конкурсът е за заемане на седем длъжности "младши съдия" в СГС. В 9:00 часа, в сградата на Интер Експо Център, в присъствието на членовете на двете конкурсни комисии, на вниманието на кандидатите от двете зали, са изтеглени един казус от гражданско-правните науки, един казус от наказателно-правните науки и един тест по Право на ЕС и в областта на правата на човека.

От явилите се кандидати - 96 са предали в запечатан плик отговори по казуса от гражданско-правните науки, 259 - по казуса от наказателно-правните науки, а един се е отказал от участие в конкурса.

Кандидатите получили оценка не по-ниска от 4.50 на казуса и не но-ниска от 4.50 на теста, ще бъдат допуснати до устен изпит. При регистрацията на участниците, както и при провеждането на писмения изпит са спазени предписанията и изискванията за неразпространение на COVID-19 и временно въведените противоепидемични мерки.
БТА