Заседава Общински съвет - Сливен
Заседава Общински съвет - Сливен / netinfo

 Областният управител Марин Кавръков е върнал три решения на Общински съвет Сливен, които ще бъдат обсъдени отново на сесията днес. Едното решение касае упълномощаването на представители на Община Сливен в Общото събрание на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, второто  е относно определяне представители на общината в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България, а третото е във връзка с изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани.

Общинските съветници ще разгледат още Наредбата за обществения ред и предложението за изменение разчета и поименното определяне на плана за капиталови разходи на Община Сливен за 2009 година. Сред точките за обсъждане са още намаляване на капитала на „Общински пазари - Сливен" ЕООД и обявяването на имотите, където се намираха затвореното начално училище „Антон Иванов" в кв. „Клуцохор" и Художествената гимназия „Д. Добрович, за частна общинска собственост.