Все повече хора с трайни увреждания търсят работа
Все повече хора с трайни увреждания търсят работа / netinfo

Над 55 процента от хората, които са започнали работа през първите шест месеца на годината, са без квалификация, съобщават от Дирекция „Бюро по труда"-Сливен. Близо 50 процента от тях са жени, а над 22 процента са младежи до 29 години. Отпадналите от регистрация в дирекцията по причини, различни на започване на работа, са общо 1 674 лица.

От справката за периода става ясно, че все повече безработни с трайни увреждания търсят услугите на Бюрото по труда. За първото шестмесечие на тази година техният брой е 202 души.