Регистрират пунктове за череши
Регистрират пунктове за череши / netinfo

Регламентът за разкриване на пунктове и изкупуване на череши е формулиран в заповед на кмета на община Сливен Йордан Лечков, съобщиха от пресцентъра на общината. Кметовете на кметства и кметските наместници трябва да определят местата, на които ще бъдат разкрити изкупвателните пунктове.

Молбите за разкриване на пунктовете се подават в Центъра за информационно и административно обслужване на гражданите, в кметствата или населените места, придружени с удостоверение за актуално състояние на фирмата, удостоверение от НАП-Сливен, доказващо липсата на финансови задължения.

Удостоверението за местонахождението на пункта се издава само срещу платена такса за един месец или брой дни. Копие от него трябва да бъде поставено на видно място във всеки пункт за изкупуване.

В пунктовете ще се води регистър, в който ще се вписват данните на предаващите череши, записано в заповедта на кмета. В нея е регламентирано още изкупуването да става в часовете от 09:00 до 20:00 часа.

Охраната на черешовите градини по време на изкупната кампания се поема от РПУ Сливен и общинската охранителна фирма.