Приеха бюджета и предупредиха, че ще следят как се изпълнява
Приеха бюджета и предупредиха, че ще следят как се изпълнява / Дарик Сливен, архив

 

С 34 гласа „за” и 2 „против” Общински съвет - Сливен прие бюджета за 2013 година. Преди това съветниците приеха и отчета на бюджета за 2012 г. Димитър Митев, председател на групата общински съветници от ГЕРБ заяви, че подкрепят бюджета, но много внимателно ще следят как ще се изпълнява през годината. Васил Йовчев обяви, че няма да подкрепи бюджета, защото е с увеличени разходи и с намалени приходи. „Това е бюджет на нереални приходи, а разходите ще бъдат реални. Това е бюджет, който ще изстиска последните резерви на общината”, каза още Йовчев.

Ганка Василева от „Съюз за Сливен”, заяви, че групата общински съветници също подкрепя бюджет 2013, но не толкова като цифри, дават шанс на кмета и общинската администрация да изпълнят задълженията си по бюджета, като стриктно ще следят изпълнението на всеки разход.

Кметът на Сливен Кольо Милев от своя страна се съгласи , че трябва да има точен отчет за приходите и разходите и че „ще се радва, ако общината може да харчи стотици и милиони, но тя харчи по–малко”.

Планираните данъчни приходи през тази година са в размер 91 747 243 лв. В сравнение с отчета за 2012 г. те нарастват с 33 190 073 лв. Според приетия бюджет за капиталови разходи тази година ще бъдат отделени 35 191 290 лв. Със средствата от целевата субсидия от централния бюджет - 1 439 600 лв. ще се финансират ремонти, преустройство и изграждане на сгради, на детски площадки, рехабилитация и реконструкция на общински пътища.

На сесията днес допълнително бяха внесени седем точки. Местните парламентаристи дадоха разрешение общината да кандидатства с проект по програма „Деца и младежи в риск” и продажба на земеделска земя в землището на селата Драгоданово, Трапоклово и Горно Александрово, Бе утвърден избора на управител на ДКЦ 2 – Сливен, бе отпусната и  финансова помощ на Емил Николов.