/ Снимка: Дарик, архив

Полицията в Сливен представи отчет за своята работа през месеците от началото на 2017 година до момента. През периода са регистрирани 1125 (1323-2016г.) престъпления, от които 550 (732) срещу собствеността; 346 (304) общоопасни; 60 (67-2016г.) срещу личността. От началото на настоящата година са регистрирани 15 грабежа, спрямо 17 за 2016 година, като се наблюдава намаление с 11.8%. Намаление с 26% се наблюдава и при извършените кражби. Регистрирани са 34 измами, установените извършители са 7.  Основният дял са т.н. „телефонни" измами на възрастни хора, въпреки активната разяснителна кампания в медиите и провежданите срещи на полицейските служители  с гражданите в населените места в региона. В края на месец март беше разбита група от град Ихтиман, занимаваща се с телефонни измами. Те бяха задържани след реализация на криминалисти на РУ-Сливен, като в тях бяха намерени пари и ценности от извършена през деня измама. 

Областната дирекция на МВР е на едно от първите места по противодействие на престъпленията, свързани с производството и разпространението на наркотични вещества. През първата половина на 2017 г. са регистрирани  73 (53-2016г.) престъпления, което е увеличение с 38%. През отчетния  период иззетите наркотични вещества са: хероин - 0,086 кг; синтетични наркотици – 0.131 и 6,086 кг марихуана /суха листна маса/.  Разкрити са 2 лаборатории за производство на синтетични наркотични вещества и 6 закрити помещения за отглеждане на канабис.

По отношение на разкриваемостта - През първото шестмесечие на 2017 г. са разкрити 671 престъпления от общо регистрираните в периода 1125 престъпления или 59.6 %. Допълнително са разкрити 232 престъпления, регистрирани в предходни години.  За сравнение – през съответния период на 2016 г. са регистрирани общо 1323 престъпления, от които разкрити са 628 или 47.47%. От което се отчита намаление на общата престъпност с 15 %.

По отношение на пътно-транспортната аварийност за периода 01. 01. –30. 06. 2017 г. в област Сливен се наблюдава намаление на общия брой ПТП с 203 броя, тежките ПТП са с 5 броя по-малко, убитите са с 3 повече, а ранените са с 30 по-малко, спрямо тези за същия период на 2016 г. Или тежки ПТП от началото на 2017 г. са 75, с 11 убити и 89 ранени, като за същия период през 2016 г. са регистрирани 80 тежки ПТП с 8 убити и 119 ранени. Установените нарушения от началото на 2017 година са 8946 (7315-2016г.); съставените актове са 2460 (2022-2016г.); фишовете са 6486 (5293-2016г.), за управление на МПС след употреба на алкохол са установени 191 водачи, като през 2016 те са били 206. От началото на годината установените да управляват МПС след употреба на наркотични вещества са 58.