Погнаха неправилно паркиралите шофьори
Погнаха неправилно паркиралите шофьори / Sofia Photo Agency, архив

23 фиша и 7 актове са съставени за неправилно паркиране и престой само за ден в град Сливен. По 27 случая полицейските служители са взели превантивно отношение към неправилно паркирали водачи, които са били помолени да преместят автомобилите и да не пречат на останалите участници в движението.

Ежедневният контрол от полицейски екипи за спазване на правилата за движение на територията на град Сливен е останалите общински центрове продължава. Областната дирекция на МВР - Сливен работи по пакет от спешни мерки, целящи максималното ограничаване на грубото и явно нарушаване на правилата за движение, намаляване на тежките пътни инциденти, нулева толерантност към отнемането на предимство и грубото паркирането на пешеходни пътеки, върху тротоари, тревни площи и други места.

От „Пътна полиция” напомнят, че ще бъде осъществена безкомпромисна административно-наказателна дейност спрямо грубите нарушители на правилата за движение. В контролната дейност са включени всички служители на ръководни и изпълнителски длъжности в групите „Пътен контрол”. Служители от „Териториална полиция” извършват превантивна дейност спрямо нарушителите. В случаите, когато нарушителят не е установен на място, нарушението ще бъде документирано и впоследствие водачът призован да се яви в съответното структурно звено за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

Спешните мерки са с оглед регулиране, подпомагане на движението и ефективно въздействие върху нарушенията.