/ Областна администрация-Сливен
Осем от изследваните 21 горски и крайградски чешми са с вода, годна за пиене.
 

чешма
Областна администрация-Сливен


чешма
Областна администрация-Сливен


Това показа третото поредно обследване на чистотата на водата на най-посещаваните от туристите чешми в околностите на Сливен, което се извършва в четири поредни сезона по гражданска инициатива на фондация „Старият бряст“ и „ВиК“-Сливен, съобщиха от водоснабдителното дружество.

Водата за пиене в Сливенско е годна за пиене
 

чешма
Областна администрация-Сливен


чешма
Областна администрация-Сливен


Взетите от чешмите проби се изследват в лабораторията на "ВиК" по физикохимични и микробиологични показатели и резултатите се публикуват в сайтовете на „ВиК“ и фондация „Старият бряст“. Последните проби са взети в края на пролетния сезон.
Областна администрация-Сливен