Обучават 12 безработни по програмата Родители в подкрепа на деца със специфични образователни потребности
Обучават 12 безработни по програмата Родители в подкрепа на деца със специфични образователни потребности / netinfo

Работа на 45 безработни в община Котел ще бъде осигурена по регионалната програма „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа и премахване на нерегламентирани сметища”, стана ясно след заседанието на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Сливен.

Регионалната програма за заетост „Поддържане на пътищата от четвъртокласна пътна мрежа на община Твърдица” ще осигури заетост на 20 безработни. В Нова Загора по различни програми ще бъде осигурена работа на общо 46 души.

По програмата за заетост „Родители в подкрепа на деца със специфични образователни потребности” ще се осигури обучение и заетост на 12 безработни лица в дейности, свързани с подпомагане работата на персонала в специализираните институции за деца с увреждания и в детски градини и училища, които се посещават от деца със специфични образователни потребности на територията на общините Сливен, Нова Загора и Котел.

Регионалните програми са одобрени от Постоянната комисия по заетост и ще бъдат изпратени за разглеждане и утвърждаване в Министерството на труда и социалната политика.