/ ThinkStock/Getty Images
Общинският съвет в Сливен освободи от наеми ползвателите на общински нежилищни имоти, които се намират в училища, детски градини и ясли за периода от 14 май до 30 юни, съобщиха от Общината.

Нова жертва на заразата в Сливен, дезинфекцират Общината заради случай на коронавирус

Ще бъдат намалени наемите на заведения за обществено хранене, питейни заведения и кафе-сладкарници. Ползвателите на търговски маси на Централния общинския пазар и квартални пазари ще бъдат освободени от заплащане на такси за периода от 17 до 19 април.

Съветниците са приели изменение на бюджета, свързани с промяната на общинските финанси и необходимостта от допълнителни средства за закупуване на шумомери за полицията в Сливен, както и необходими промени в плана за разходи за възнаграждения и осигуровки.

Синята зона в Сливен отново става платена

Отчетен е бил значителен спад в приходната част на бюджета през последното тримесечие, свързан с освобождаване или намаляване на наемите на част от търговските обекти в града заради обявеното на 13 март извънредно положение в страната.