Община Сливен се включва в кампанията „Моят глас е важен”
Община Сливен се включва в кампанията „Моят глас е важен” / unicef.ge

Община Сливен се включва в кампанията „Моят глас е важен”. Децата ще имат възможността да попълват онлайн анкета на сайта на УНИЦЕФ България www.unicef.bg/glas. Срокът е до 10 април, а по време на кампанията ще бъде проведено и пряко допитване до групи от деца със затруднен достъп до интернет – от маргинализирани общности, деца бежанци и деца с увреждания.

Целта на кампанията е всички заинтересовани страни като Държавната агенция за закрила на детето, Министерски съвет, Народното събрание, както и широката общественост да чуят мненията на децата по значими за тях теми от обществен характер като образование, здравеопазване, социална защите, свободно време и други.

Детските мнения и препоръки ще бъдат взети предвид при актуализацията на Националната стратегия за детето 2008 – 2018 година, съобщават от Българската асоциация на младежките работници.