/ iStock/Getty Images
Осем нови кръгови кръстовища и няколко нови улици, които да облекчат автомобилния поток от главната улична мрежа в Сливен - това предвижда генерален план за организация на движението в града.

От Общината представиха плана. До 2 септември гражданите могат да изпращат в писмен вид становища, предложения и възражения на електронен адрес: kmet@sliven.bg.

Започна благоустрояването на междублокови пространства в сливенския кв. „Българка“

Според плана Сливен е разделен на 15 района и се оформят три вида транзитно движение по съществуващите улици. Търсят се възможности и за решаване на проблема с паркирането в активните ленти за движение.

Ограничението на скоростта в града остава 50 км/час, като се предвижда и въвеждане на скорост от 30 км/час в жилищните зони. Предвижда се още мрежа от велосипедни пътища и стимулиране използването на велосипед.

Планът разглежда и обществения транспорт, местоположението на нови и съществуващи спирки, както и маршрутите на различните видове транспорт.