Над 9000 са на социални помощи в областта
Над 9000 са на социални помощи в областта / netinfo

9336 души с трайни увреждания са подпомогнати от началото на годината до сега в област Сливен. Родители на деца с трайни увреждания са получили 719 месечни добавки в размер на 70 на сто от минималната работна заплата. Това сочи справка на Социалната служба в Сливен.

През отчетния период консултативните комисии към Дирекции "Социално подпомагане" са изготвили 663 социални оценки, съдържащи мотивирано предложение за отпускане на конкретни месечни добавки за социална интеграция.

Най-много еднократни помощи са отпуснати за лечение /изследвания и медикаменти/, както и за задоволяване на комунално битови потребности.  Максималния размер на помощта е 325 лв. Средният размер на отпусната еднократна социална помощ през първите три месеца на 2009 г. е 170,22 лв.

Назначените лица по Националната програма "Асистенти на хора с увреждания" - дейност "Личен асистент са общо 248. От тях 56 родители се грижат за деца с трайно намалена възможност за социална адаптация и определена чужда помощ.

Прекратените помоши до сега са 175. Причината е 12 месечно непрекъснато подпомагане.