Къде могат да гласуват хората с увреждания в Сливенска област
Къде могат да гласуват хората с увреждания в Сливенска област / www.sxc.hu

Избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат /със затруднено придвижване или ползване на лично техническо помощно средство/ или увреждане на зрението имат право да гласуват в избирателна секция, различна от тази, в чийто списък са включени. Във връзка с това право Районната избирателна комисия в Сливен утвърди няколко секции, където хората с увреждания могат да упражнят правото си на вот:    

ІІ ОУ „Христо Ботев", І ОУ „Х. Мина Пашов", ПГТО „Добри Желязков", ПМГ „Д. Чинтулов", ІІІ ОУ „Д-р Иван Селимински", СПГСГ „Арх. Г. Козаров", VІІ ОУ „П. Хитов", ХІІ ОУ „Ел. Багряна", ХІ ОУ „К. Константинов", ТУ София, база Сливен.

В община Котел секциите са една в ПУ „Тодор Самодумов" и две

в сградата за начален курс към  СОУ „Г. С. Раковски"- Котел, които са подходящи за трудно подвижни избиратели.

Секции загласуване на лица с увреждания на територията на община Твърдица са в град на пл. „Свобода" №8 и в град Шивачево на ул. „Деньо Еленски" №5.

Изискванията са входната част на сградите, в които се помещават секциите на избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението се оборудват по начин, позволяващ на тези граждани да се придвижват, чрез изграждане на временни тротоарни и стълбищни рампи от твърд материал с наклон не повече от 5% , с двустранни бариери, предпазващи от изпадане, осигуряващи придвижване на избиратели със силно затруднено придвижване или ползващи лично техническо помощно средство. За целта може да се предвиди и човешки ресурс за подпомагане на нуждаещите се граждани.

Пред сградите със специализирани секции задължително се осигуряват и запазват достъпни места за паркиране на избирателите с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението.

В Община Сливен е осигурен специализиран автомобил за превоз на инвалиди в деня на изборите, определени са и дежурни в деня на изборите за заявки за помощ в изборния ден на 12-ти май от 07.00 часа до 20.00 часа на тел. 611 215 и 611 216.

В 10-то СОУ „Йордан Йовков" поради стръмния наклон на стълбите не може да бъде изградена рампа. Избирателите с увреждания могат да гласуват в друга, избрана от тях секция.

В Ообщина Котел е определен телефон  0453/420 40 и стая №14 в сградата на Община Котел за получаване на заявки за помощ в изборния ден.

В Община Твърдица е определен телефон 423 15 за подаване на заявки за осигуряване на транспорт за гласуване на хора с увреждания и трудно подвижни хора в деня на избори.

До законоустановения срок в Общинските администрации в Сливен, Нова Загора, Твърдица и Котел не са постъпили заявления за гласуване с подвижна избирателна урна от страна на граждани с трайни увреждания. По тази причина в 21-ви МИР Сливен не са разкрити секционни избирателни комисии с подвижна урна за гласуване.