Кметът на Сливен Стефан Радев се срещна с жители на село Крушаре
Кметът на Сливен Стефан Радев се срещна с жители на село Крушаре / Община Сливен

Проблемите на населените места в община Сливен са сходни и са свързани  с необходимост от асфалтиране на улиците, подобряване на осветлението,  сметосъбирането и сметоизвозването, водоснадяване и канализация. Това заяви по време на среща с жители на село Крушаре кметът на Сливен Стефан Радев.

Той изрази съжаление за трудностите, пред които е  изправена общината заради натрупаните дългове, което от своя страна  затруднява решаването на дългогодишните проблеми по селата и в града.

„За съжаление, решаването на всички тези проблеми е свързано с пари -  може би най-болната тема на нашата община, защото ние, вместо пари,  имаме дългове", каза кметът.  Той увери, че за тази година ще бъдат отпуснати средства за кърпежи на  улици в селото. Водят се разговори с фирмата за сметосъбиране за  доставка на контейнери.

„Проблемът е, че общината дължи на фирмата около пет милиона лева. Не  е плащано почти за една година, а броят на контейнерите, които искаме за  цялата община, са за близо 1 милион лева", каза кметът.

Той припомни, че предстоящата сесия на Общинския съвет ще внесе  предложение с искане за безлихвен заем от държавата, с който да се  разплатят част от задълженията за сметосъбиране.
Стефан Радев информира, че общината работи по програмите за временна заетост за извършване на текущи дейности.

Той сподели идея на  Националното сдружение на общините в България за създаването на национална програма за 19 общини, сред които и Сливен, които не могат  да кандидатстват по Програма за развитие на селските райони. Стефан

Радев се надява правителството да приеме идеята и да насочи финансов  ресурс към тези общини.

На срещата в Крушаре присъстваха кметът на селото Димо Станков и  Галина Вучкова, председател на групата общински съветници на ГЕРБ -  Сливен.