Издават се карти за паркиране на хора с трайни увреждания
Издават се карти за паркиране на хора с трайни увреждания / DarikNews.bg, архив

Издадени са първите карти за безплатно паркиране на хора с трайни увреждания, съгласно разпоредби на общината, съобщиха от общинския пресцентър в Сливен.

Право на карта за паркиране имат лицата, притежаващи експертно решение на ТЕЛК с определени 50% и над 50% намалена трудоспособност.

Заявление по образец за издаване на картата се подава в Центъра за административно обслужване на Община Сливен.

Към заявлението трябва да се приложи копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане. Необходима е и актуална цветна снимка с размери 3 см. на 4 см., копие от нотариално заверено пълномощно, когато искането не се подава от лицето с увреждания, придружено от оригинал, който се сверява при подаването на документи и се връща, а също така и копие на друг документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, подаващо заявлението.

Документите, които са необходими за справка са лична карта, като данните от нея се сверяват и тя се връща обратно на заявителя, както и оригинал от Решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК за освидетелстване на трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане, като данните се сверяват и документът се връща.