ГЕРБ е против продължаващото задлъжняване на община Сливен
ГЕРБ е против продължаващото задлъжняване на община Сливен / ГЕРБ - Сливен, архив

Групата на ГЕРБ в Общински съвет - Сливен не подкрепя предложения, с които общината ще задлъжнява все повече. Това заяви от трибуната на местния парламент председателят на групата Димитър Митев по време на заседание на Общинския съвет. От общинската администрация бяха внесени предложения за сключване на договори за кредит от ФЛАГ за краткосрочни заеми за над 4 милиона лева, с цел реализацията на някои проекти. ГЕРБ подкрепя проектите, които на всяка цена трябва да се случат и без които няма да има усвояване на средства от ЕС през следващите години, каза Димитър Митев. Такова е гласуваното предложение за изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Сливен като център на агломерационен ареал. Сумата, с която участва общината, е на стойност 166 250 лв.

Групата на ГЕРБ подкрепи искането за кредит по проект „Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в обектите: Хуманитарна гимназия „Дамян Дамянов”, Спортно училище „Димитър Рохов”, Детска ясла № 12 и Детска ясла № 13”. „Това са обекти, които са завършени и хората трябва да получат своите възнаграждения и да се изпълнят поетите ангажименти. По отношение на останалите предложения за кандидатстване за кредит, обаче, считаме, че общината е в тежко финансово състояние и би могла да намери допълнителни средства, а не да задлъжнява общинската хазна. Трябва да направи така, че сама да финансира проектите, без да взима заеми”, каза Димитър Митев.

Единият от вариантите е осигуряване на средства чрез продажбата на общинско имущество. На днешната сесия бяха предложени за продажба обекти в парк „Юнак”, единият от които - парцелът, на който се намира недостроената многофункционална зала. Групата на ГЕРБ гласува „за” предложенията, тъй като продажбата на имотите ще донесе допълнителни приходи в общинската хазна и могат да се използват за финансиране на проектите, а не за медийни и консултантски договори.

 

Димитър Митев потвърди, че ГЕРБ - Сливен ще продължи да отстоява своята принципна позиция, че ще подкрепя изключително важните проекти, но когато се харчат пари за така наречените „меки проекти”, ще гласува против.