Добро финансово състояние на общината отчете Митко Андонов
Добро финансово състояние на общината отчете Митко Андонов / netinfo

Община Стралджа е в добро финансово състояние през първите две години от мандат 207/2011, отчете кметът на общината Митко Андонов. Няма просрочени задължения, а просрочените вземания са с нисък относителен   дял  от  собствените  приходи: за 2008 г. са - 1,2%, а за 9-месечието на 2009 г. - 2.8 %.

Голяма е зависимостта на общинския бюджет от републиканския, собствените приходи заемат около 17-18 % от  общия  размер на  приходите. „Това се дължи на по-малкия икономически потенциал на общината, т.е. бизнесът е представен в по-голямата си част от еднолични търговци и малки дружества; по-голяма част от населението не е в активна трудова възраст" - каза още Андонов. През последните две години  собствените приходи в общинския бюджет от разпоредителни действия с общинска собственост намаляват. 

За 9-месечието на тази година изпълнението на собствените приходи изостава с около 3 пункта от изпълнението за същия период на миналата година. Това се дължи на заниженото търсене от страна на предприемачи и граждани на услугите предлагани от общината. 

През 2008 г. собствените приходи на община Стралджа за в размер на 1 420 300 лв., а субсидията от републиканския бюджет - 5 млн. и 560 хил. лв. За първите 9 месеца на тази година собствените приходи са 900 700 лв., а приходите от държавния бюджет близо 4 млн. 915 хил. лв.