Близо 700 са децата с трайни увреждания в областта
Близо 700 са децата с трайни увреждания в областта / Дарик Сливен, архив

689 семейства на деца с трайни увреждания в област Сливен получават помощи по Закона за семейни помощи за деца. Общо 21 682 помощи са били изплатени в Сливен по този закон през февруари, сочат данните на Регионалната дирекция за социално подпомагане. 213 са били за раждане на дете, 88 за бременност, една помощ е била изплатена за отглеждане на близнаци. Най-много са получаващите помощи за отглеждане на дете – 19 154, като майките студентки са 2.

През същия период на 2011г. отпуснатите помощи по различните нормативни основания на Закона за семейни помощи за деца са били 21 707. Отчита се незначително намаление на общия брой отпуснати семейни помощи с 25.

323 ученика от областта не са посещавали редовно училище и са спрени помощите на родителите им. Най-много са в община Сливен – 165, а най-малко в Котел – 16.