Без алкохол и масови събирания от 20 часа на 6 юни до 24 часа на 7 юни
Без алкохол и масови събирания от 20 часа на 6 юни до 24 часа на 7 юни / netinfo

Кметът на Сливен Йордан Лечков издаде заповед за осигуряване на нормална обстановка по време на изборите, с който забрани продажбата на алкохолни напитки в магазини, заведения за общeствено хранене и употребата им на обществени места от 20:00 ч. на 6 юни до 24:00 ч. на 7 юни.

Забранени са и всякакви масови прояви, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на 7 юни.

Забраните не се отнасят за провеждането на сватбени тържества и траурни ритуали и събирания.

Заповедта е сведена до знанието на длъжностните лица по гражданско състояние, управителят на "Обреден комплекс"ЕООД, кметовете на кметства и кметските наместници,  и началника на РПУ-Сливен.