43,61% е била разкриваемостта на престъпленията през 2012 г.
43,61% е била разкриваемостта на престъпленията през 2012 г. / Дарик Сливен, архив

2729 са били регистрираните криминални престъпления на територията на област Сливен, спрямо 2770 през 2011 г, което в процентно съотношение се явява намаление с  1,5 %. През 2012 г. най-голям остава делът на престъпленията против собствеността - 1969, спрямо 1945 за 2011 г., което е увеличение с 1,2 %, съобщават от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Общият процент на разкриваемост на криминалните престъпления през отчетния период е 43,61%, спрямо 41,66% за предходния. Разкритите извършители на криминални престъпления са 1322 за 2012 г., спрямо 1439 за предходната година.

На територията на МВР-Сливен през 2012 г. са регистрирани общо 1043 пътно транспортни произшествия, от които 213 тежки, с 25 убити и 307 ранени.

Приоритет в дейността на служителите в областната дирекция е ограничаването на конвенционалната престъпност. Основна цел е повишаване на ефективността при разкриване и разследване на извършените престъпления като и засилена работа по превантивната дейност и сътрудничество с органите на местната власт, медии, неправителствени и други организации.