/ БГНЕС, архив
През 2021 година изтича валидността на 26 077 лични карти
По данни на Дирекция „Български документи за самоличност“ за област Сливен през месеците октомври, ноември и декември изтича валидността на 6 449 лични карти, съобщиха от полицията.

Паспортната служба в Сливен с удължено работно време и през октомври

През 2021 година изтича валидността и подлежат на подмяна 26 077 лични карти. С вече изтекъл срок на валидност за 2020 г. са 3 564 лични карти на жители на област Сливен.

С решение на Народното събрание от 13 март, с §10, ал.2 от ПЗР на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, срокът на валидност на личните карти и свидетелствата за управление на МПС, който изтича в периода от 13 март до 31 октомври, беше удължен с 6 месеца.

ОД на МВР-Сливен

Важно е да се знае, че всички лични карти и свидетелства за управление на МПС със срок на валидност месец март тази година подлежат на подмяна. За тези документи 6-месечният период е изтекъл през септември. За документите с валидност месец април, 6-месечният период изтича този месец.

Удължаването с 6 месеца е от датата на валидност на документа, а не от 31 октомври. Свидетелството за управление на МПС не е задължителен документ за самоличност и не се налага неговата подмяна, ако липсва необходимост - ако не управлявате МПС.

Всички водачи, които управляват МПС, са длъжни да са с валидни свидетелства. През месеците август и септември в сектор „БДС” при ОД на МВР, са приети 5 566 заявления за лични карти и 2 733 заявления за паспорти. Издадени са 5 790 лични карти и 3 360 паспорта.

4755 са приетите заявления за подмяна на лични документи за месец юни в сектор „БДС”-Сливен

Чрез предоставяния от сектор „Български документи за самоличност“ организиран прием на заявления през август и септември са приети 412 заявления. От тази услуга са се възползвали служители от МБАЛ „Д-р Иван Селимински“; ТСБ-югоизток, Отдел „Статистически изследвания - Сливен“; „Напоителни системи“ ЕАД; ЮИДП ДП ТП „ДГС Сливен“; РЗОК; потребители на социални услуги в ДПЛУИ И ДПЛПР - Твърдица; жители на селата Ябланово и Тича, общ. Котел; жители на селата Бяла и Новачево, община Сливен.

Сектор „БДС” при ОДМВР Сливен продължава да приема заявления чрез „Организиран прием”. За целта трябва да се изпрати искане до директора на ОД на МВР на адрес ул. „Ген.Скобелев” №5 или на ел.поща sliven@mvr.bg.

Напомняме на гражданите, че могат да изберат предпочитаното от тях звено БДС в Районно управление-Нова Загора, Котел или Твърдица за подмяна на лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС, различно от това по постоянния им адрес, но в рамките на област Сливен.

Продължава работата на мобилни екипи на сектор БДС в Сливен

Заявление за подмяна на СУМПС може да се подаде в РУ (Котел, Нова Загора и Твърдица) едновременно със заявления за издаване на лична карта и/или паспорт само в случаите на подмяна на свидетелство за управление на МПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат и заплатена така за обикновена услуги.

Всеки ден на електронната страница на ОД на МВР се публикува натовареността на звената „БДС”:

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес:

- e-uslugi.mvr.bg
- всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на:
- лична карта и/или паспорт
- удостоверение за събития свързани с издаването на документи


Ежедневна информация, свързана с издаването на българските лични документи може да се получи на телефони: 044/644-355.