/ ThinkStock/Getty Images
На зрелостния изпит по български език и литература са заявили да се явят 796 ученици от Силистренско, показва справка от Регионалното управление на образованието в Силистра.

Официално: Учебната година ще завърши дистанционно и без удължаване на учебното време

Учениците в дневна и комбинирана форма на обучение са 626, останалите са в самостоятелна и задочна форма на обучение или от предходни години. Изпитът ще се проведе в 18 училища. Няма да има изпит само в сградата на ПГЛП "П. Славейков".

Зрелостниците са включени в зали в други училища. Всички останали ученици полагат първата задължителна матура в своите училища. Зрелостниците са разпределени в 75 зали.

Обявиха новите дати за матурите, няма да удължават учебната година (ВИДЕО)

Почти половината от залите - 35 - са с разпределени от 7 до 10 зрелостника. С брой места от 11 до 13 са 36 зали. Само 4 зали са с по 14 и 15 зрелостници, но големината им позволява осигуряване на изискваното отстояние.

За втори държавен зрелостен изпит са подали заявления 441 зрелостници. По биология и здравно образование са 192 - 43, 5 на сто, по география и икономика - 112 - 25, 4 на сто и по английски език - 93 - 21 на сто.

Вторият задължителен зрелостен изпит по учебен предмет по желание на 3 юни ще се провежда в 9 училищни гнезда и учениците са групирани в различни училища според избрания предмет.

Важно за зрелостниците: МОН пуска в YouTube „Матурата на фокус“

Зрелостниците са разпределени в 40 зали. В 18 зали местата са 10 и по- малко. В 20 зали са по 11 - 12 зрелостници. Само в 2 зали има по 15 места, но са достатъчно големи за осигуряване на отстояние.

За изпита за степен на професионална квалификация като втори държавен зрелостен изпит са подали заявления 336 зрелостници. Той ще се провежда на 5 юни.Този изпит се провежда дори и за зрелостници в професионалното образование, избрали предмет за втория задължителен изпит.
БТА