Започна делото срещу таксата за групите на децата в предучилищна възраст

Започна делото срещу таксата за групите на децата в предучилищна възраст
Започна делото срещу таксата за групите на децата в предучилищна възраст

Шуменският Административен съд даде ход на делото срещу таксата за 5 и 6-годишните деца, обучаващи се в целодневни групи в предучилищна възраст. Делото е образувано в следствие на жалба на журналиста Ангел Трайков, който оспори Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.

Според оспорените текстове за ползване на детски градини - целодневна подготвителна група, родителите и настойниците на децата на пет и шестгодишна възраст следва да заплащат такса в размер на 15 лева, като през периода от 1 юни - до 15 септември родителите на 5 и 6-годишните заплащат пълен размер на таксата от 45 лв. за града и 35 лв. за селата според присъствените дни на детето.

В жалбата са изложени аргументи за нарушение на материалния закон и съществени нарушения на административно производствените правила. Оспорващият сочи, че таксата противоречи на чл.20 от Закона за народната просвета и чл.30, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

Адвокат Валентина Велева, представител на ответната страна в процеса - Общински съвет-Шумен заяви, че счита жалбата за неоснователна и представи писмени доказателства.

По време заседание председателят на съдебния състав съдия Татяна Димитрова поиска допълнителни писмени доказателства от страна на общинския съвет. За следващото заседание адвокат Велева трябва да представи Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, както и старото решение на местните парламентаристи за таксата, преди промяната му.

„Превратно се тълкува Закона, тука става въпрос предимно за храна на децата", заяви адвокат Велева. Тя допълни, че ако таксата отпадне детските градини ще останат в много тежко финансово състояние.

Жалбоподателят Ангел Трайков подчерта, че в текста на Наредбата никъде не е спомената думата храма, а е посочено, че „за ползването на детските градини и ясли родителите и настойниците плащат такса". „Точно това е проблема, че никъде не е упоменато, че е храна и ако е храна трябва да има калкулация, колко струва и за какво се харчат тези пари", допълни Трайков.

Следващото заседание по делото е насрочено за 7 май.