В Антоново насърчават използването на енергия от възобновяеми източници
В Антоново насърчават използването на енергия от възобновяеми източници / DarikNews.bg, архив

Общинският съвет в Антоново на своето редовно заседание прие Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива, която ще обхване периода до 2015 година. Това съобщи председателят на ОС Хайредин Мехмедов.

Приемането и влизането в действие на програмата е в интерес на бъдещи инвеститори, които проявят интерес за изграждане на съоръжение за възобновяема енергия на територията на общината. Когато общината има действаща програма, кандидатстващите фирми и организации получават бонус точки от финансиращите институции, уточни Мехмедов.

През тази година в три села на община Антоново - Велево, Орач и Малка черковна, бяха изградени панелни фотоволтаични системи. Общинската администрация в Антоново има сключени предварителни договори за изграждане на вятърни генератори в региона. В момента текат замервания за силата на вятъра.

Приемането на програмата е в изпълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/.