Участието на младите хора в работата на институциите обсъждаха в Търговище
Участието на младите хора в работата на институциите обсъждаха в Търговище / netinfo

“Участието на младите хора в работата на институциите” бе темата на  семинарът, който се състоя в Младежки дом- Търговище. Инициативата бе част от проект МИКЦ-“Информация и консултация-подкрепа навреме за младите хора в Търговище”-етап 2, на Сдружение “Мисионис” и ДАМС, реализиран в партнъорство с Младежкия дом и Община Търговище.

Обучители бяха експерти от Клуба на Нестопанските организации.  Младежите се запознаха с две презентации. Едната беше за международния опит. Те научиха нови неща и си припомниха вече познати факти за Европейския Съюз, Съвета на Европа, равенството и човешките права, насърчаване на културната идентичност. Другата презентацията представяше ситуации на форуми на младежко участие в България. Засегнати бяха въпросите: Що е гражданско участие? Какви въпроси решава то? Кои са институциите, подпомагащи и координиращи работата на младите хора? Кои са формите за младежко гражданско участие? Каква е разликата между неформална гражданска група и неправителствена организация? 

В края на обучението младите хора показаха, че искат да бъдат по-активни граждани, които желаят да участват в различни проекти и дейности, работейки заедно.